Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Dơn

Chi tiết tin

Mô hình chăn nuôi bò và heo theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh gắn với xây dựng NTM

Trên cơ sở Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam; Trong năm 2013, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện triển hai thực hiện và tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá (gọi chung là Tổ công tác). Trên cơ sở nguồn vốn được giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã có thông báo đến UBND các xã để thông báo rộng rãi đến tất cả các cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, chủ gia trại, chủ trang trại, tổ hợp tác và doanh nghiệp có đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa đăng ký nhu cầu, Phòng tổng hợp và tham mưu UBND huyện xem xét chọn đối tượng được hỗ trợ.

Qua hai năm thực hiện, đến nay đã thực hiện hỗ trợ đầu tư cho 03 đối tượng tham gia thực hiện, gồm: Hỗ trợ kinh phí mua bò đực giống và lợn nái hậu bị.
           1. Đối với hỗ trợ bò: Trong năm 2013 đã thực hiện đầu tư cho nhóm hộ tại thôn 2, xã Trà Mai, nhóm hộ tham gia: gồm 10 hộ gia đình có chăn nuôi bò, do hộ ông Võ Văn Thông, thường trú tại thôn 2, xã Trà Mai làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm xây dựng phương án, lập các thủ tục có liên quan theo ngành chuyên môn hướng dẫn gửi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện để thẩm định.
          Qua kiểm tra thực tế và căn cứ theo phương án được chủ vật nuôi lập, Tổ công tác tiến hành kiểm tra chất lượng đàn bò của các hộ tham gia, số lượng đàn bò đảm bảo theo quy định, với tổng số lượng bò cái sinh sản là 31 con, trong đó hộ ông Hồ Văn Thông có 08 con bò cái sinh sản, theo cơ chế quyết định 35 ưu tiên cho hộ có số lượng bò cái nhiều nhất và có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng được nhận nuôi bò đực giống để phục vụ phối giống cho đàn bò cái của mình và đàn bò cái trong nhóm hộ. Qua kết quả kiểm tra, Tổ công tác thống nhất theo phương án và trình UBND huyện phê duyệt phương án để thực hiện.
          Trên cơ sở quyết định phê duyệt thống nhất của UBND huyện, Chủ vật nuôi tiến hành mua 01 bò đực giống lai Zê-bu (theo quy định có ít nhất 75% máu nhóm giống bò Zê-bu, bò từ 09 tháng tuổi trở lên, tương đương với trọng lượng 130-140 kg/con). Tổ công tác tiến hành nghiệm thu chất lượng bò đực giống và tiến hành hỗ trợ kinh phí cho chủ vật nuôi, với mức hỗ trợ theo quy định là 50% giá trị 01 bò đực giống lai Zê-bu, với kinh phí hỗ trợ là 10,5 triệu đồng.


Bò đực giống lai ZêBu của nhóm hộ do ông Hồ Văn Thông làm nhóm trưởng được đầu tư năm 2013

            2. Đối với nội dung hỗ trợ nâng cao chất lượng giống lợn:
           Qua phương án được chủ vật nuôi lập và trên cơ sở biên bản kiểm tra của Tổ công tác, số lượng heo giống của hộ ông Bùi Như Chương nuôi có 12 con lợn nái hậu bị địa phương. Quy mô về chuồng trại: Chủ vật nuôi đảm bảo xây dựng chuồng trại với diện tích 15m2 (cho 10 cọn lợn nái hậu bị), nền láng xi măng, tường xây gạch cao 0,4m. Có đường ống dẫn nước phục vụ vệ sinh hằng ngày..
          Theo quy định, Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí sau đầu tư cho cho chủ vật nuôi lần đầu là 80% tổng kinh phí mua 10 con lợn nái hậu bị giống địa phương có trọng lượng từ 12-14 kg theo đơn giá của Sở Tài chính quy định tại Công văn số 1619/STC-GCS ngày 06/3/2013, như vậy mức hỗ trợ là 14,4 triệu đồng.
Trong năm 2014, UBND huyện đã bố trí kinh phí để thực hiện với số tiền là 45 triệu đồng tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 24/3/2014. Trên cơ sở nguồn kinh phí phân bổ, Phòng đã triển khai và thông báo đến 10 xã, đến nay có 02 xã (Trà Mai, Trà Tập) đăng ký thực hiện, với 03 hộ đăng ký thực hiện lập phương án nuôi Heo trong đó: 02 hộ tại thôn 2 xã Trà Tập và 01 hộ tại thôn 2 xã Trà Mai, 01 phương án nuôi Bò của thôn 4 xã Trà Cang.
           Căn cứ vào Quyết định số: 884/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND huyện Nam Trà My, phê duyệt Phương án và hỗ trợ kinh phí sau đầu tư khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn xã Trà Tập, huyện Nam Trà My theo QĐ số: 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam. Ngày 12/6/2014 Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra sau đầu tư và phối hợp UBND xã Trà Tập, Trà Mai đi kiểm tra, đến nay đã hỗ trợ cho hộ: Ông Hồ Văn Lâm, thôn 1 xã Trà Tập với kinh phí là: 14.400.000đ. Các hộ còn lại đang triển khai thực hiện.


Mô hình lợn được hỗ trợ năm 2013 và 2014

Nguồn tin: Phòng Nông nghiệp & PTNT


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ DƠN - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Dơn - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)