Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử UBND Xã Trà Dơn

Chi tiết tin

Tỉnh ủy Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm

Ngày 30/5, đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ký, ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Còn tồn tại hạn chế trên một số mặt

Chỉ thị do đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ký, ban hành nêu rõ: Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số mặt: Đối tượng tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững; số học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100%. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Bên cạnh đó, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp; việc sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở y tế chưa tiết kiệm, hiệu quả.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; nhận thức của một bộ phận Nhân dân về BHXH, BHTN, BHYT còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động đạt kết quả chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có nơi chưa được chú trọng, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT chưa nghiêm.


Tỉnh ủy Quảng Nam: Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng
Lực lượng thanh tra chuyên ngành BHXH Quảng Nam triển khai nhiệm vụ. Ảnh: HOÀI NAM.

Các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT, chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong tình hình mới, trọng tâm là công tác phát triển người tham gia, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hằng năm được giao.

Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người sử dụng lao động, người lao động, Nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh ủy Quảng Nam: Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng
Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH, hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: HOÀI NAM.

Thứ ba, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để hỗ trợ các nhóm đối tượng không còn thuộc diện được ngân sách Nhà nước đóng BHYT và nâng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Thông qua các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ tư, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh và sử dụng quỹ BHYT; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi, sự hài lòng của người bệnh khi khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt chính sách BHTN theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu để quản lý, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT; hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp xã.

Duy trì, phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, nâng cao tỷ lệ số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng hỗ trợ người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp đúng như thỏa thuận lao động đã ký kết, bảo đảm người lao động có hợp đồng được hưởng quyền lợi BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đầy đủ.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, Đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ bảy, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bản tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Cuối cùng, Tỉnh ủy Quảng Nam giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị này; định kỳ, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Tác giả: HOÀI NAM - NGUYỄN LUẬN

Nguồn tin: Tạp chí điện tử: Lao động và Công đoàn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ DƠN - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Xã Trà Dơn - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)